gallery
Galerija
tech-characteristics
Tehničke karakteristike
materials
Materijali
color-paint-palette-wall-painting
Boje
Xortiatis
Kalupi
reference
Reference
catalog
Katalog

Stampani beton je materijal koji idealan za uredjenje parkova, trgova, trotoara, terasa, basti ili dvorista.
Stampani beton je reljefni beton ukrasen dezenom kako bi podsecao kamen, drvo, cigle, ploce i razne druge obrasce…