PRIRODNOST I ZAŠTITA

Ovo je nezamenljiva tehnologija u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama postoji 435.000 kompanije koje se bave izradom štampanog dekorativnog betona. Budući da se poštuju striktna pravila vezana za zaštitu životne sredine, u Sjedinjenim Američkim Državama i Zemljama Evropske Unije strogo se kontroliše upotreba prirodnih resursa. Imitirajući prirodu štampani dekorativni beton je omogućio da se ispoštuju normativi vezani za očuvanje životne sredine sa jedne strane i večnu ljudsku težnju ka lepom i prirodnom sa druge strane. Štampani dekorativni beton je pomerio granice. Čuvajući prirodu u isto vreme ostaje u njenim kvalitativnim okvirima.

KVALITET I TRAJNOST

-Postojanost forme
Štasmpani dekorativni beton se izrađuje od armiranog betona koji se dodatno ojačava polipropilenskim vlaknima i učvršćivačima u boji. Zbog kvaliteta strikturnih komponenti štampani dekorativni beton se ponaša kao jedinstvena celina – što znači: ne može doći do pucanja između fugni zbog preopterećenja, rastinje ne može da izbije na površinu, nisu moguća bilo kakva ni izdignuća ni ulegnuća. Ostaje nepromenjen i pod teretom kamiona preko 40 T.

– Postojanost boja
Učvršćivači i odlepljivači u boji koji se koriste prilikom izrade štampanog dekorativnog betona napravljeni su kombinovanjem prirodnih oksida metala i neorganskih sastojaka u strogo određenim razmerama. Zahvaljujući ovom tehnološkom novitetu i specijalnoj recepturi, nijanse i boje štampanog dekorativnog betona ostaju nepromenjene.

– Čvrstina
Štampani dekorativni beton ima stepen tvrdoće 4 po Mah skali mereno od strane stručnih timova. Beton MB-30 ima stepen tvrdoće I, dijamant 10, kvarc 7. Nije preostalo mnogo materijala koji bi mogli da oštete štampani dekorativni beton. Ovo je jedan od razloga zbog koga je štampani dekorativni beton dugovečniji u odnosu na druge tehnologije.

– Neklizavost
Štampani dekorativni beton ima nizak koeficijent trenja zbog svoje čvrstine, što omogućava da ostane neklizav tokom vremena. Garantuje se sigurnost i do nagiba od 17%.

– Pripremni radovi
Prilikom izrade štampanog dekorativnog betona nisu potrebni dodatni pripremni radovi poput iskopavanja zemlje, ojačavanja podloge u nekoliko slojeva, sušenja zemljišta. Štampani dekorativni beton može se izrađivati direktno na starom betonu, starom asfaltu ili bilo kojoj postojećoj tvrdoj podlozi.

– Brzina izrade
Štampani dekorativni beton se izrađuje deset puta brže od ostalih vrsta podnih sistema, tako da se radovi završavaju u rekordnom roku. Ova činjenica je neosporno važna ukoliko je reč o izgradnji u centralnim gradskim zonama ili glavnim saobraćajnicama, jer se smanjuju saobraćajni problemi.