EKONOMIČNOST

Dekorativni kamen svojom lepotom u potpunosti odslikava teksturu i izgled prirodnog kamena. Pružajući korisniku mogućnost da se sa manje novca dočara duh elegancije i prirodnosti prostora.

JEDNOSTAVNOST OBRADE I UGRADNJE

Za obradu i postavljanje dekorativnog kamena nije se potrebno posebno specijalizovati kao što je to slučaj sa prirodnim kamenom. Ugradnju može vršiti svaki keramičar:
– čišćenje i odmašćivanje zida
– impregnacija latexom ili akrilnom emulzijom
– nanošenje mrežice
– nanošenje lepka (preporuka: fasadni stone fix) i na podlogu i na kamen
– premazivanje kamena zaštitnim fikastorom posle 24-48 časova.

MOGUĆNOST ODABIRA MODELA I NIJANSI

Kalupi za odlivanje dekorativnog kamena rade se direktnim odslikavanjem reljefa prirodnog kamena, što nam je sa jedne strane omogućilo da zadržimo prirodnu formu, a sa druge da paletu boja dekorativnog kamena znatno proširimo u odnosu na prirodni.
Boje dekorativnog kamena sa opsegom od najsvetlijih do najtamnijih nijansi mogu da ispoštuju najinstančaniji ukus.

KRATKI ROKOVI ISPORUKE

Prednost domaće proizvodnje su kratki rokovi isporuke u odnosu na uvoznike kojima je potrebno više vremena da organizuju nabavku, transport i uvoz. U našem slučaju nisu potrebne nedelje. Stonework dekorativni kamen u najkraćem roku stiže do vas.

SMANJENA KOLIČINA OTPADNOG MATERIJALA

U odnosu na prirodni kamen prilikom čije ugradnje otpada 10% od ukupne količine utrošenog materijala, prilikom ugradnje dekorativnog kamena otpada samo 2%.

LAKOĆA ODRŽAVANJA

Prednost dekorativnog kamena u odnosu na druge materijale je u završnoj glazuri, koja omogućava da dekorativni kamen ne povlači fleke od masnoće i vode. Dovoljno ga je s vremena na vreme prebrisati, kao i bilo koju drugu površinu.

MALA NOSIVOST

Pojedinačni elementi dekorativnog kamena daleko su lakši od prirodnog kamena što dovodi do uštede. Zbog svoje lakoće, prilikom ugradnje dekorativnog kamena ne moraju se koristiti dodatni nosači.

ATEST – ispitivanje radioaktivnosti kamena